รายการสินค้า
กล้องวงจรปิด CCTV Camera
                   
Box Camera
                    IR Camera
                    Dome Camera
                    PTZ Camera
                    (Speed Dome)

เครื่องบันทึกภาพ DVR
                      4  Channels
                      8  Channels
                    16  Channels

เลนส์  Lens
                    Auto Iris Lens

อุปกรณ์ี่เกี่ยวข้อง Accessories
                    Housing
                    Power Adaptor
                    Bracket


สินค้าอื่นๆ 
      Wallmount LCD/LED TV
               (ขายึดติดผนัง)
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR Camera  (กล้องวงจรปิดสีอินฟราเรด)
 
23 IR led  20 M. working distance, LENS: 3.6/6mm Lens (OPTIONAL)

รุ่น CW-AI23S      1/4" SONY Color CCD, 420TV Lines, 0LUX (IR ON)
รุ่น CW-AI23SP    1/4'' Sharp CCD, 420TV Lines, 0LUX (IR ON)
24 IR led  25 M. working distance, LENS: 3.6/6/8mm Lens (OPTIONAL)

รุ่น CW-AIB24P    1/3" SONY Color CCD, 420TV Lines, 0LUX (IR ON)
รุ่น CW-AIB24S    1/4" SONY Color CCD, 420TV Lines, 0LUX (IR ON)24 IR led  25 M. working distance, LENS: 3.6/ 6 / 8mm Lens (OPTIONAL)

รุ่น CW-AI24H       1/3" SONY Color CCD, 480TV Lines, 0LUX (IR ON)
รุ่น CW-AI24HH     1/3" SONY Color CCD, 550TV Lines, 0LUX (IR ON)24 IR led  25 Meters working distance, LENS: 3.6/6 mm Lens

รุ่น CW-AIM24HH  1/3" SONY Color CCD, 550TV Lines, 0LUX (IR ON)
รุ่น CW-AIM24S    1/4" SONY Color CCD, 420TV Lines, 0LUX (IR ON)30 IR led  30 M. working distance, LENS: 3.6/6mm Lens  (OPTIONAL)

รุ่น CW-AIB30H    1/3" SONY Color CCD, 480TV Lines, 0LUX (IR ON)
รุ่น CW-AIB30HH  1/3" SONY Color CCD, 550TV Lines, 0LUX (IR ON)36 IR led  30-35 M. working distance, LENS: 3.6/6 mm Lens

รุ่น CW-AIM36P    1/3" SONY Color CCD, 420TV Lines, 0LUX (IR ON)
รุ่น CW-AIM36H    1/3" SONY Color CCD, 480TV Lines, 0LUX (IR ON)
รุ่น CW-AIM36S     1/4" SONY Color CCD, 420TV Lines, 0LUX (IR ON)42 IR led  35 M. working distance, LENS: 3.6/ 6 / 8mm Lens (OPTIONAL)

รุ่น CW-AIG42P    1/3" SONY Color CCD, 420TV Lines, 0LUX (IR ON)
รุ่น CW-AIG42H     1/3" SONY Color CCD, 480TV Lines, 0LUX (IR ON)
รุ่น CW-AIG42HH  1/3" SONY Color CCD, 540TV Lines, 0LUX (IR ON)
รุ่น CW-AIG42S     1/4" SONY Color CCD, 420TV Lines, 0LUX (IR ON)


51 IR led  50 M. working distance, LENS: 6/8mm Lens

รุ่น CW-AI60H       1/3" SONY Color CCD, 480TV Lines, 0LUX  (IR ON)
รุ่น CW-AI60HH     1/3" SONY Color CCD, 550TV Lines, 0LUX (IR ON)